Vas zanima poučevanje v evropski šoli?

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo poziv slovenskim učiteljicam in učiteljem za napotitev na delo v evropskih šolah v Bruslju, Frankfurtu in Luksemburgu. Se med razpisanimi mesti skriva tudi vaš prihodnji karierni izziv?

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na začetku leta 2024 objavilo poziv slovenskim učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom opravljanja dela 1. septembra 2024, in sicer za naslednja delovna mesta:

•    učitelj/učiteljica razrednega pouka (v slovenščini) na predšolski stopnji Evropske šole Bruselj I;
•    učitelj/učiteljica za geografijo (v angleščini) na sekundarni stopnji Evropske šole Bruselj I;
•    učitelj/učiteljica za poučevanje družbe, zgodovine in geografije (v angleščini) na sekundarni stopnji Evropske šole Frankfurt;
•    učitelj/učiteljica za poučevanje ekonomije (v angleščini) na sekundarni stopnji Evropske šole Luksemburg II.

Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja 9 šolskih let, izjemoma se lahko podaljša na 12 let. Med začasno napotitvijo na delo v evropsko šolo učitelj/učiteljica ostane v delovnem razmerju pri svojem delodajalcu v Sloveniji. V ta namen se sklene tripartitna pogodba med Ministrstvom, slovensko šolo in učiteljem.

Rok za prijave je 31. januar 2024, več informacij o razpisanih delovnih mestih, pogojih prijave in zaposlitve ter o poteku prijave je na voljo na tej povezavi in na elektronskem naslovu gregor.mohorcic@gov.si

european-schools-teachers-land1.png

O evropskih šolah

Evropska šola je sistem izobraževalnih ustanov, ustanovljenih v državah članicah EU. Trenutno deluje 13 evropskih šol v Belgiji, Luksemburgu, Nemčiji, na Nizozemskem, v Italiji in Španiji, poleg tega pa še 23 akreditiranih evropskih šol, ki so vzpostavljene v nacionalnih sistemih držav članic EU. Ena od takšnih akreditiranih šol je tudi v Ljubljani. 

Vse evropske šole zagotavljajo večjezično in večkulturno izobraževanje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter sledijo posebnemu učnemu načrtu. Program evropskih šol obsega predšolsko vzgojo (2 leti), primarno stopnjo (5 let) in sekundarno stopnjo (7 let), izobraževanje pa se zaključi z evropsko maturo. V vsaki evropski šoli je več t. i. jezikovnih sekcij, v katerih se enotni program izvaja v jeziku sekcije po istih učnih načrtih in na enak način.

V Bruslju se odpira slovenska jezikovna sekcija

S šolskim letom 2024/25 se bo začela na predšolski ravni (N1 in N2) izvajati tudi slovenska jezikovna sekcija. Ta se bo na letni ravni nadaljevala vse do konca zadnjega razreda na sekundarni stopnji. Slovenska jezikovna sekcija bo vzpostavljena na Evropski šoli Bruselj I, začasno na lokaciji Uccle, s šolskim letom 2028/29 pa bo primarna raven prešla na drugo lokacijo (Berkendael), ki je v sklopu iste šole, sekundarna raven pa bo o ostala na lokaciji Uccle.

Prvi krog vpisov v naslednje šolsko leto 2024/25 in s tem v slovensko jezikovno sekcijo bo odprt že v januarju. Več o postopkih vpisa lahko najdete na tej povezavi, kontakte šol, kamor se lahko obrnete za več informacij, pa tukaj.

poučevanje na predšolski stopnji