Državljan Evrope 2023 je Sandi Curk

Evropski parlament je razglasil dobitnike prestižne nagrade Državljan Evrope za leto 2023. Slovenski prejemnik je poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk za projekt pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem.

Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko, je človek z veliko začetnico, človekoljub, prostovoljec in humanitarec po duši, ki se je v preteklosti izkazal v šteilnih krizah, ki so doletele našo državo in Evropo. Nazadnje je odigral ključno vlogo v projektu pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem, ki so bili lani zaradi ruske agresije prisiljeni zapustiti svojo domovino.

Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je pomagal pri premagovanju največjih ovir pri vzpostavitvi doma za otroke in urejanju nastanitvenega objekta. V Sloveniji je tako svoj drugi dom dobilo 120 ukrajinskih beguncev. Vsa skrb in koordinacija za njihov sprejem in namestitev je bila na ramenih Sandija Curka, zato mu je priznanje izkazal tudi Evropski parlament s podelitvijo prestižne nagrade Državljan Evrope za leto 2023.

Njegova vloga koordinatorja med lokalnim okoljem, državnimi institucijami in omenjenim vladnim uradom je bila v začetku vojne nepogrešljiva tudi v drugih slovenskih občinah. Projekt pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem je obraz evropske solidarnosti in temelji na skupnih evropskih vrednotah. Projekt je tudi izraz tesnejšega povezovanja med evropskimi narodi in izkazuje veliko stopnjo solidarnosti državljanov EU do žrtev vojne v Ukrajini. 

Sandi Curk prejemnik nagrade Državljan Evrope

Sandi Curk se kot velik humanitarec samoiniciativno odziva tudi na druge tragične dogodke: v letih 1992-1995 je organiziral prihod in namestitev 2700 beguncev iz BiH; leta 1997 pa namestitev tisoč beguncev s Kosova. V času žledoloma v Sloveniji leta 2014, ko je 100.000 prebivalcev Notranjske ostalo brez elektrike, je organiziral reševanje obolelih in drugo nujno pomoč. Njegovo sodelovanje je bilo nepogrešljivo tudi ob nedavnih rušilnih potresih na Hrvaškem in v Turčiji. 

Za nagrado Državljan Evrope ga je predlagala evropska poslanka Ljudmila Novak ob podpori še šestih poslank in poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije: Romane Tomc, Milana Brgleza, Irene Joveve, Franca Bogoviča, Matjaža Nemca in Klemna Grošlja.

O nagradi

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Državljan Evrope za nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje med prebivalci EU, pa tudi temeljne vrednote EU, kot so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost ter državljanske pravice in svoboščine. Kandidate lahko predlagajo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, posamezniki, skupine ter organizacije civilne družbe.

Državljan Evrope 2023 vizual

Odbor za podelitev nagrade vsako leto s predlaganega seznama izbere do 50 dobitnikov, pri tem pa upošteva uravnoteženo geografsko porazdelitev ter zastopanost moških in žensk. Letos je Evropski parlament razglasil 38 dobitnikov nagrade državljan Evrope iz 25 držav članic Evropske unije. Osrednja prireditev, na kateri bodo podeljene nagrade Državljan Evrope za leto 2023, bo predvidoma 7. novembra v Bruslju.

  • 2012: dr. Lovro Šturm in Društvo Simbioza;
  • 2013: dr. Boris Pahor;
  • 2014: Alojz Rebula in dr. Spomenka Hribar; 
  • 2015: Drago Jančar in Tomo Križnar;
  • 2016: dr. Evgen Bavčar
  • 2017: Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) za program Starejši za starejše
  • 2018: Čebelarska zveza Slovenije
  • 2021: Kristina Modic in prof. dr. Samo Zver 
  • 2022: Pravna mreža za varstvo demokracije