Evropski poslanci in poslanke iz Slovenije

V Evropskem parlamentu deluje 705 poslancev, ki so bili izvoljeni v 27 članicah Evropske unije. Od leta 1979 so evropski poslanci voljeni na neposrednih volitvah za petletni mandat.